250 utviste kriminelle fikk bli

580 kriminelle utlendinger ble utvist fra Norge i fjor, men 250 av dem oppholder seg fortsatt her i landet.