Bergen verst på fagfolk

Fire av ti tilsette på bergenske sjukeheimar er ufaglærte. Men i Sund har dei klart det. Der er fire av fem kvalifisert.