Bønnekampanje før Valget

23 ulike kirkesamfunn og organisasjoner med nasjonal bønnedugnad.