Gratis på ferjene

Frå nyttår blir det enda meir attraktivt å køyra el-bil. Ferjebilletten blir gratis i alle riksvegsamband.