Flere velger flytende rente

Færre og færre ønsker å binde renten. I fjerde kvartal i fjor var fastrenteandelen for husholdninger nede i 7,9 prosent.