- Grensesprengande dobbeltmoral

Talsmenn for regjeringspartia er i opprør etter at dei har fått kjennskap til at Erna Solberg overkøyrde UDI for å hindre at Vanunu fekk asyl i Noreg.

  • Vidar Ystad
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

Samstundes kjem nå kravet om at asylsøknaden frå Vanunu må vurderast på ny.

— Denne saka må vi ta opp omgåande, seier stortingsrepresentantane Ågot Valle og Bjørn Jacobsen frå SV.

Det same seier nestleiaren i SV, Audun Lybakken.

— Dei opplysningane Bergens Tidende nå kan framlegge, er sjokkerande. Eg vil kalle dette «grensesprengande dobbeltmoral» frå Erna Solberg si side. Ho har med styrke hevda at politikarane ikkje skal blande seg opp i behandling av asylsaker. I denne saka kan det ikkje vere anna enn reint politiske motiv som gjorde at ho gjekk inn og instruerte UDI om å fatte eit negativt vedtak. Snakk om å blande korta, seier Lysbakken.

— Dette er heilt sjokkerande. Det går ikkje an at så klare politiske omsyn skal overstyre dei faglege vurderingane. Vanunu var ein viktig varslar i ei utruleg viktig sak som spreiing av atomvåpen. Eg skulle likt å vite kva slags omsyn som ligg bak denne politiske overstyringa. Dette handlar i alle fall ikkje om omsynet til rikets tryggleik, seier Valle.

Marit Nybakk (Ap) som sit i utanrikskomiteen saman med Ågot Valle, reagerer også sterkt:

— Det som har skjedd er veldig overraskande. Søknaden frå Vanunu om asyl måtte utan vidare stå sterkt. Det skulle svært tungtvegande grunnar til for å avslå ein slik søknad.

Med dette aukar også presset på dagens regjering. I opposisjon retta mellom andre SV-leiar Kristin Halvorsen og Sp-leiar Åslaug Haga flengande kritikk mot Erna Solberg og Bondevik-regjeringa for handteringa av Vanunu-saka. Då visste dei ikkje at UDI hadde gått inn for å gje han asyl.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Overkøyrde UDI og nekta asyl til atomvarslar

BT anbefaler

Rundt 15 prosent av kvinner har samme sykdom som Regine. De fleste vet det ikke.

Rundt femten prosent av kvinner har syndromet. – De fleste vet ikke at de har dette, sier professor Eszter Vanky.

LES SAKEN