- Grensesprengande dobbeltmoral

Talsmenn for regjeringspartia er i opprør etter at dei har fått kjennskap til at Erna Solberg overkøyrde UDI for å hindre at Vanunu fekk asyl i Noreg.