Bush varsler nytt klimamål

President George W. Bush legger fram nytt klimamål: Veksten i USAs klimautslipp skal stoppes innen 2025. For lite og for seint, sier kritikerne.