Flere humanister og muslimer

Alle tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke fikk flere medlemmer i fjor.