Vil ha eliteuniversitet

Professor Rune Slagstad meiner universiteta må lære av idretten og satse på å få fram ein elite som kan nå verdstoppen.