NorDiag-test får strykkarakter

Tjukktarm-krefttesten frå bergensfirmaet NorDiag held ikkje mål, meiner Sosial- og helsedirektoratet.