Tøffe veker forStrøm-Erichsen

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen går to tøffe veker i møte. Først må ho svare for seg i Stortinget. Deretter må ho møte til open høyring i kontrollkomiteen.