Ber kraftutbyggjar lage samla plan

Norges vassdrags- og energidirektorat avviser det lokale kravet om å lage ein samla plan for alle kraftverka som er under planlegging i Fjærlandsfjorden.