Tviler på flyplasskontrollen

Venstredelegater fra Hordaland ønsker mindre omfattende kontroll av flypassasjerer.