Vil ha superfylke i vest

Arbeidarpartilaga i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane vil få fart på arbeidet med å slå saman fylka til ein region.