Krever tiltak mot ungdomsledighet

Ferske tall viser at 33.000 unge under 25 år er arbeidsledige. - Regjeringen har ikke vist vilje til å gjøre noe med dette problemet, sier SV-politikerne Heikki Holmås og Audun Lysbakken.