Oppdrettar skuffa over pengekrangel

Leiar Rune Stigum Olsen i Hardanger Fiskehelsenettverk krev at miljøvernminister Knut Arild Hareide grip inn og reddar overvakinga av lakselusåtak på sjøauren.