Sprøyterom-avslag skuffer

Regjeringen vil ikke foreslå lovendringene som må til for å lage sprøyterom til narkomane. Gateprest Thor Brekkeflat er skuffet.