- Skipperen satte myndighetene i kattepine

Skipperen på den russiske tråleren, «Elektron» satte både russiske og norske myndigheter i en kattepine da han la om kursen og gikk mot Murmansk med to norske inspektører om bord.