Etterforsker Herlofsen og Sandstrøm

Statsadvokaten i Oslo innleder etterforskning av psykolog John Sandstrøm og psykiater Pål Herlofsen i legeerklæringssaken, opplyser visepolitimester Hans Halvorsen.