Sterk eksportøkning fra Fastlands-Norge

Eksporten fra Fastlands-Norge hadde i september en verdi på 22,9 millioner kroner. Det er en oppgang på 9,8 prosent sammenlignet med september i fjor.