Krever frifinnelse av Nagell-Erichsen

Forsvareren la i Oslo tingrett onsdag ned påstand om frifinnelse av investoren Einar Chr. Nagell-Erichsen.