Vil kutte røyken hos pleietrengende

Helsearbeidere har også rett til et røykfritt arbeidsmiljø. Nå kan eldre få et dårligere tilbud fra de hjemmebaserte tjenestene hvis de ikke slutter å røyke.