Ett barn og mange erfaringer rikere

For to siden gikk Øygunn og Kjetil Kallevik på samlivskurs i regi av den kristne Familieskolen. Hvordan har de det i dag?