Norge kjente Israels atomplaner

Norske myndigheter kjente til at Israel ville skaffe seg atomvåpen før avtalen om å selge 20 tonn tungtvann fra Norge til Israel ble inngått i 1959.