Straffedømte skylder milliarder

Straffedømte skylder flere milliarder kroner i erstatning. Men mesteparten av erstatningspengene vil aldri nå ofrene.