Mangler måleutstyr for radioaktivitet

Brannvesenet i Oslo har ikke måleutstyr for radioaktiv stråling. - Beredskapen er for dårlig, mener brannvesenet og Statens strålevern.