Mange mangler skoleplass - Clemet lover å ordne opp

Én av ti elever som har søkt om opptak til videregående skole til høsten, har ikke fått tilbud om plass. Men nå lover utdanningsministeren at alle får plass.