Mangedoblar vindkraftproduksjon

Kraftproduksjonen frå Mehuken vindpark i Vågsøy skal femdoblast. Fleire nye, opptil 80 meter høge vindmøller, skal gje straum til 3000 husstandar.