Hektisk aktivitet før pågripinga

Utanriksdepartementet (UD) og Justisdepartementet (JD) gjekk saman om å innkalle politi og påtalemakt for å pågripe mulla Krekar då han vart utvist frå Iran. Men UD og JD fekk ei kald skulder.