Krekar tapte mot Hagen

Mulla Krekar fikk ikke medhold i Oslo tingrett i at han er blitt ærekrenket av Carl I. Hagen.