50.000 i bot til Staff

Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff er ilagt en rettergangsbot på 50.000 kroner fordi han nektet å forsvare en klient.