Norges første spam-dom

En Stavanger-mann (22) er dømt for ulovlig utsending av e-postreklame. Dommen er den første av sitt slag i Norge.