Utbytteskatt helt uaktuelt

Det er definitivt ikke aktuelt å innføre utbytteskatt i år, slik enkelte revisjonsfirmaer har sådd tvil om, forsikrer Høyres finanspolitiker Torbjørn Hansen.