Bøtelagt for bruk av blyhagl

En jeger i Vik i Sogn er ilagt en bot på 5.000 kroner for å ha medbrakt blyhagl under jakta i høst. Han er den første som er bøtelagt etter at forbudet mot blyhagl trådte i kraft 1. januar.