Selskapene på Oslo Børs kutter ut norsk språk

Nær 40 prosent av selskapene på Oslo Børs holder seg til engelsk når de sender ut meldinger.