Klarer ikkjeå ta ei avgjerd

I 10 veker har justisminister Knut Storberget (Ap) ruga på spørsmålet om riksadvokat Tor-Aksel Busch skal vike sete i Treholt-saka.