Få som vil skille kirken fra staten

De som vil gjøre slutt på det tette forholdet mellom kirke og stat har liten ryggdekning i folket. Bare hver tredje nordmann ønsker en slik skilsmisse.