Trekker britene for EU-domstolen

Europakommisjonen er misfornøyd med måten Storbritannia takler Sellafield-saken på. Nå havner saken i EU-domstolen.