- Bryt menneskerettane i barnebidragssak

Har staten rett til å pålegge ein far å jobbe full tid for at barnebidraget skal bli høgast mogleg? Eller er eit slikt pålegg ugyldig og i strid med grunnleggande menneskerettar?