Godkjenner livbåtene på Kristin

Statoil har avsluttet testene og godkjent livbåtene på Kristin-plattformen i Norskehavet.