Marinegaster kan ikke svømme

Det tar tid før svømmeforfallet slår ut for fullt i Sjøforsvaret, men allerede nå forekommer det at vernepliktige som er beordret til fartøytjeneste, ikke kan svømme.