Vil ha svar på gåten

Blir folk virkelig friske av å fjerne amalgamfyllingene?