7000 fosterbarn i Norge

Rundt 7000 barn er plassert i fosterfamilier i Norge. Antallet øker og nye fosterfamilier trengs. Det er vanlige familier - ikke superforeldre - som etterlyses.