Mistenkelig pakke ved den amerikanske ambassaden

Store politistyrker har stengt all trafikk forbi den amerikanske ambassaden i Drammensveien i Oslo etter funn av en mistenkelig pakke.