Omstridte Møre-blokker åpnes ikke nå

Fire omstridte blokker utenfor Mørekysten blir ikke tildelt noe oljeselskap nå, går det fram av tildelingene i 19. konsesjonsrunde. Vi trenger mer kunnskaper om dette området, påpeker olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp).