4 millioner til bekjempelse av lakseparasitt

Miljøvernminister Børge Brende (H) bevilget lørdag 4 millioner kroner ekstra for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris i flere av landets vassdrag.