Inderlig kroppsspråk

I motsetning til Stoltenbergs faste intense blikk, virker Bondeviks blikk noen ganger lett søkende og flakkende. Især i dueller.