Magnus Lagabøters landslov finnes i Norge

Nasjonalbiblioteket har et pergamenthåndskrift fra 1300-tallet med hele Magnus Lagabøters landslov, og det er derfor unødvendig å kreve loven utlevert fra Danmark.