Håp for demenssyke

Ny medisin kan forbedre livssituasjonen betraktelig for demens-syke.